Брошура за производи

  • Брошура за шприц со вакцини Луер-заклучен антимед 1ml, 3ml, 5ml
  • Брошура за шприц со висок притисок на Антмед
  • Брошура на цевка за поврзување под притисок
  • Брошура за пренос на притисок за еднократна употреба Antmed
  • Брошура за инјектирање со контрастни медиуми со двојна глава Antmed CT
  • Брошура за инјектирање на контрастни медиуми со единечна глава од Антмед КТ
  • Брошура за инјектирање на контрастни медиуми Antmed DSA
  • Брошура за инјектирање на контрастни медиуми Antmed MR-
  • Брошура за катетер со висок притисок во борба со антимисија
  • Брошура Антмед ПТЦА